Menu
نویسنده مطلب : مهران خوش فرجام

مطلب مورد بحث:

ریشه های حس خجالت و کمرویی در جمع


امتیازی که من به دست آوردم ۲٫۸ میباشد که به نظر میرسد به خاطر نظارت پیش از حد بر خود در حضور جمع و نوع درونی آن است و مقداری هم فشار ها و افکار بعد از ترک جمع.

مثلا وقتی در جمعی هستم به خاطر ترس از این که فردی بدون مطالعه و نادان به نظر بیایم معمولا در بحث ها نظر نمیدهم این در حالی است که حس میکن افراد دیگر حتی بدون این که اطلاعات کافی در مورد موضوع بحث داشته باشند به صورت خیلی قانع کننده نظرشان را بیان میکنن و جالب تر این که دیگران نیز به آن فرد به چشم انسانی دارای اطلاعات زیاد و خون گرم به چشم تحسین نگاه میکنند.