Menu
نویسنده مطلب : ندا رنجبر

مطلب مورد بحث:

دایره لغات و دامنه واژگان فعال (در گفتگو و در نگارش)


سلام

من برای این تمرین کتاب بیشعوری رو انتخاب کردم

تصور میکنند : بیشتر از فکر میکنند استفاده میکنم

منفور : از نفرت انگیز استفاده میکنم

ازرده خاطر:کلمه ناراحت رو بکار میبرم

امید است : بیشتر امیدوارم بکار میبرم

بهبود: بیشتر از واژه سلامت استفاده میکنم

رنجیده خاطر : از کلمه ناراحت استفاده میکنم

چشم گیر : از واژه تماشایی استفاده میکنم

ماهیت : واژه واقعیت رو بکار میبرم

کشمکش:واژه اختلاف بکار میبرم

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟