سعید محمدی - شرطی سازی کلاسیک - هنوز هم باید آن را جدی بگیریم‌
Menu
نویسنده مطلب : سعید محمدی

مطلب مورد بحث:

شرطی سازی کلاسیک - هنوز هم باید آن را جدی بگیریم‌


من عادت نداشتم که مسواکم رو مرتب بزنم و البته دلم میخواست که اینکار رو بکنم ولی بشکل عادت مرتب برام در نمی اومد،

یکبار که دندون درد شدیدی داشتم و میخواستم سریعتر برم دکتر که ساکتش کنم، ولی به جاش تصمیم گرفتم دندون درد رو تحمل کنم و شروع کنم به مسواک زدن مرتب و هر وقت هم که مسواک نمی زدم دندون دردم شروع می شد و اینجوری انگیزه ای بهم میداد که حتمأ مسواکم رو سر وقت میزدم،

خلاصه با این روش (تا حدی همراه با خشونت نسبت به خودم) این عادت رو در خودم ایجاد کردم