Menu
نویسنده مطلب : مریم محمودی

مطلب مورد بحث:

مهارتهای پولی - مولفه های اصلی سواد مالی برای کودکان و نوجوانان چیست؟ (1)


یک نگرانی جدی هنگام صحبت کردن درباره پول با بچه ها اینست که آنها پدر و مارد خود را خسیس تصور کنند و بگویند پدر و مادر دوستانم هرچه که میخواهند بدون اینکه راجع به پولش صحبت کنند میخرند. یا اینکه احساس کنند چون ما وضع مالی خوبی نسبت به دیگران نداریم مجبوریم به این چیزها فکر کنیم و اگر  ضع مالی ما بهتر بود لازم نبود که فکر پول و نحوه خرج کردنش باشیم . اگرچه میتوان تضیح داد که این ماجرا ربطی به درآمد ما ندارد اما برای بچه ها پذیرش اش سخت است.  این دغدغه ها، حرف زدن درباره پول با بچه ها را دشوار میکند.