Menu
نویسنده مطلب : مائده معصوم زاده

مطلب مورد بحث:

اشتیاق به عنوان یکی از ویژگی های افراد کاریزماتیک


به نوشتن اشتیاق زیادی دارم . از وقتی که در دوره صد داستان مدرسه نویسندگی با تدریس شاهین کلانتری عضو شدم ، فهمیدم که به نوشتن علاقه بسیاری دارم . البته قبل از اینکه در این دوره ثبت نام کنم ، از نوشتن می ترسیدم . ولی گه گاهی می نوشتم .

ولی از وقتی که این دوره رو شرکت کردم ، فهمیدم که به نوشتن اشتیاق زیادی دارم . اگه یه روز ننویسم ، احساس میکنم که یه چیزی درونم گم شده .

با افتخار دوس دارم بگم ، من یه نویسنده هستم .

البته هنوز یه نویسنده مبتدی هستم .