Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

هنر خیابانی | موزاییک کاری خیابان و پیاده رو توسط جیم باکور


چقدر این داستان زیاد اتفاق می افتد که یک فردی در اوقات فراغتش، بدون هیچ چشم داشت مالی به فعالیت موردعلاقه اش می پردازد و بتدریج این کارهای کوچک آنقدر رشد می کنند و تقاضا پیدا می کنند که تمام وقت فرد را به خود اختصاص می دهند.