- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مائده روشنعلی

مطلب مورد بحث:

FAB چیست؟ معرفی محصول بر پایه‌ی ویژگی/مزیت/منفعت


استفاده از مقاطع سازه ای توخالی برای ساخت سازه و اسکلت فولادی:

ویژگی: جوشکاری مقاطع با ماشین انجام می شود (بر خلاف مقاطع رایج که با دست انجام می شود)- داشتن یک درز جوش در وسط مقطع (به جای چهار درز جوش در چهار گوشه)-مقطع توخالی می باشد-قابلیت تولید یکپارچه

مزیت: سرعت تولید بالا- نداشتن تمرکز تنش در گوشه های مقطع- می توان مقطع را با بتن پر کرد و ستون کامپوزیت تشکیل داد- در طول دلخواه به سفارش مشتری تولید می شود.

منفعت: کاهش زمان ساخت- حذف آلودگی زیست محیطی (در جوشکاری معمول گاز co2 تولید می شود اما در این روش هیچ گازی  تولید نمی شود)-کاهش ترکهای مویی در ساختار فولاد به هنگام مونتاژ قطعات- باز بودن دست طراحان