Menu
نویسنده مطلب : محمدعلی صفرزاده

مطلب مورد بحث:

تعریف نگرش چیست؟


تمرین یک: به عهده نگرفتن مسئولیت اتفاقات پیش آمده برایمان یکی از عوامل مهمی است که مسیر تبدیل نگرش به رفتار را سد می کند چرا که این احساس را در ما ایجاد می کند که عوامل تغییر رفتار خارج از کنترل ماست یا اینکه اصلا این نگرش ( در صورت وجود شواهدی خلاف نگرشمان ) قابل تغییر نیست حتی اگر می بینم که ماندن در محل کار فعلی از جهت یادگیری و پیشرفت هیچ سودی ندارد.

 

تمرین دوم: سوال های پیشنهادی برای فهمیدن نگرش

۱٫ اگر در حوزه توسعه فردی احساس کنید که نیاز به آموزش دارید آیا به سایت متمم مراجعه کنید تا ببینید درس یا تیتری در همان حوزه دارد؟

۲٫ چند درصد از زمانی که به آموزش اختصاص داده اید را در سایت متمم میگذرانید؟

۳٫در صورتی که بخواهید مطلبی از درس های متمم را در جمعی دانشگاهی و اهل تحقیق بیان کنید، منابع را چک می کنید صحت مطالب متمم را چک کنید یا نه؟

۴٫تا کنون سایت متمم را به چند نفر معرفی کرده اید؟

۵٫ چند درصد از مطالبی که برای اولین بار در متمم دیده اید و خواسته باشید که آن ها را به کار ببندید را توانسته اید در زندگیتان اجرایی کنید؟