Menu
نویسنده مطلب : امیرجواهری

مطلب مورد بحث:

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟


۲-آنقدر فروشنده دیدم که بنظرم فروشنده های پرحرف، خیلی خوش تیپ وآنهایی که با قطعیت حرف میزنند (به احتمال زیاد)غیر قابل اعتماد هستند.

۳-سایت متمم:

ایا واقعا یک تیم پرتعداد تمام محتوا را تولید میکنند یا نه بیشتر آنها توسط مدیر وبخش کوچکی توسط چند نفر تولید میشود(چون بیشتر مطالب یک رنگ خاص دارند)

چرا تیم اجرایی متمم را معرفی نمیکنند.

آیا این سایت ده هزار حامی دارد.

۴-یکی از دوستانم تقریبا همیشه یکی از ویژگی هایی که در تعریف از دیگران  نقل میکند میگوید: فلانی آدم زرنگیه

۱-احتمالا خودشو زرنگ نمی بیند ۲-احتمالا در زندگی زیاد اهل ریسک نبوده۳-احتمالا اعتماد بنفس پایین تر از معمول داره