Menu
نویسنده مطلب : سلما پیشوا

مطلب مورد بحث:

در هدف گذاری برای آینده به نتیجه فکر کنید و نه اقدام‌ها


برای من دلیل اصلی برنامه های رها شده، اشتباه گرفتن اقدام و هدف بوده. مثلا برای افزایش دانش تخصصی انگلیسی به جای تعریف کردن یک اقدام دهها اقدام تعریف کردم و چون انجام همه اونها با محدودیت زمان و انرژی مواجه می شد، احساس دلسردی، شکست و بعد هم من خوب نیستم رو تجربه می کردم. الان مدتی هست که به وسوسه تعریف کمال گرایانه اقدام ها غلبه کردم و تا متوجه می شم اون اقدام دیگه در جهت هدفم نیست، با یه اقدام عملی تر جایگزینش می کنم و این موضوع خیلی روی نگاهمم تاثیر گذاشته و از حالت صفر و یک به حالت منعطف تری تبدیلش کرده یعنی می تونم راههای مختلفی برای رسیدن به یه هدف تعریف کنم در حالی که قبل اصرار به یه راه داشتم فقط.