Menu
نویسنده مطلب : سارا خسروی

مطلب مورد بحث:

حس خوب هدف گذاری | آیا هدف داشتن واقعاً فایده هم دارد؟


انتخاب پنج مداد رنگی (قرمز و آبی کم رنگ و آبی پر رنگ و سبز کم رنگ و سبز پر رنگ) برای هایلایت بعضی از مطالب

اینها همیشه دم دستم هستند و با توجه به شاخص / ایندکس عددی سانتی متر کم شده ی آن ها از سمتِ مورد استفاده ی آن به هدف-گذاری هایلایت مطالب و نوشته ها – یعنی شروع این کار – فکر می کنم.