Menu
نویسنده مطلب : سکینه شکفته

مطلب مورد بحث:

انواع استرس (لحظه‌ای / مکرر / مزمن)


من فکر میکردم نسبت به گذشته استرس های کمی تو زندگی تجربه میکنم اما الان متوجه شدم استرسهام بیشتر هم شده.

مثلا رانندگی با ماشینی که یه بار باهاش از جاده منحرف شدم

عدم انجام پروژه های دانشگاهی و استرس امتحان و …

مسایل مالی و زندگی 

به هم خوردن نظم و برنامه زندگی 

بیماری مادر

ترس از جلوی دوربین آمدن برای تولید محتوا

ترس از مریضی خودم 

و هزاران دلیل که این روزها دوباره پررنگ تر شدند