Menu
نویسنده مطلب : محمد حجی

مطلب مورد بحث:

فرصتها و تهدیدهای ناشی از خودافشایی - مهارت خودافشایی (قسمت دوم)


آقای قربانی دبیر ادبیات فارسی سال اول تا چهارم دبیرستان ا بود

در سال اول خیلی کم پیش می آمد که بتوانیم در خصوص مطلبی خارج از موضوع کلاس صحبت کنیم

اما در سال چهارم آن قدر اجازه باز شدن فضا را میداد که همین حالا هم بسیاری از فارغالتحصیلان مدرسه مان با او در ارتباطند

یادم نمیرود که میگفت سینما نمیرود ولی حتما باید هفته ای دو فیلم یکی ایرانی و یکی خارجی کرایه کند و با خانواده ببیند

همچنین از شرایط و فعالیتهای سیاسی و روزنامه نگاری خودش ماجرایهای بسیاری تعریف میکرد

برای من خودافشایی ابزاری مهم برای کسب دوستی و اعتماد سازی بوده با این که در بسیاری موارد کارکرد لازم را نداشته و باعث شده رسمیت مقامم یا ابهتم ریزش داشته باشد ولی بازهم به صورت ناخودآگاه در شرایط مختلف باز مبادرت به این مر ورزیده ام

فکر میکنم خجولی گری هم میتواند یکی از ریشها های خودافشایی باشد

و آن موقعیست که دیگران را محترم تر از خودمان بدانیم

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟