Menu
نویسنده مطلب : اسکندر مهدوی

مطلب مورد بحث:

شش اشتباه که می‌توانند به بن بست در مذاکره منتهی شوند


تقریبا در مذاکره های مختلف شکست در هر یک از۶ مورد فوق رو تجربه کردم وبعضی از این تجربیات باعث شده که در موارد بعدی بصورت تجربی رعایت تجربه قبلی رو در نظر داشته باشم اما بیشترین موردی که باعث شکستهای متعدد در مذاکراتم می شد و متوجه نبودم "سوگیری جناحی " و قضاوت بر روی گذشته طرف مقابل بود که با گوش کردن به فایل صوتی  "گفتگوهای سخت " متمم مشکل بزرگ خودم در مذاکره رو پیدا کردم .

وتوجه به ۶ نکته بالا آرامشی قبل و در حین مذاکره، به مذاکره کننده میده که همین آرامش باعث پیشبرد مذاکره در سطحی بالا میشه