Menu
نویسنده مطلب : امیر شاهرخی

مطلب مورد بحث:

چند پیشنهاد ساده برای بهبود روش مطالعه شما


ارایه ارتفاع‌های مختلف حرکت در کتاب

کار مفیدی را در برخی کتاب‌ها دیده‌ام که امکان انتخاب آگانه ارتفاع حرکت روی متن را فراهم می‌کند.

بعنوان نمونه در ابتدای کتاب باشگاه مغز ارتفاع‌های مختلف حرکت با این تیتر‌ها ارایه شده است:

ارتفاع پایین‌تر: اگر تنها ۱۵ دقیقه فرصت دارید

ارتفاع کمی بالا: اگر تنها ۵ دقیقه فرصت دارید

ارتفاع بسیار بالا: اگر تنها ۳۰ ثانیه فرصت دارید

دسته بندی جالب دیگری از ارتفاع حرکت را می‌توان در کتاب انگیزه اثر دنیل پینک دید:

ارتفاع بسیار بالا: Twitter Summary

ارتفاع کمی بالا: Cocktail Party Summary

ارتفاع پایین‌تر: Chapter by Chapter Summary