Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

نامگذاری کودکان و نکاتی در مورد آن


سلام دوستان عزیزم

در بین اغلب والدین کم و بیش می بینم که قبل از تولد کودکشان کتابهای مختلف اسامی را مرور می کنند و گاهی در بین کتابهای گذشتگان دنبال نامهای محجور ایرانی و به زور فارسی شده ای می گردند که نام فلان پادشاه و فلان همسر پادشاه است و روی کودکشان که برای این نسل است می گذارند و خود گویی با این انتخاب ، جایی دور از دسترس را فتح کرده اند.

تا زمانی که از خودشان مفهوم و معنی آن را نپرسی، نمی دانی و فکرت هم نخواهد رسید و از روی واژه های آن هم نمی توانی حدس بزنی که معنی آن چیست.

من فکر می کنم  تب عجیبی در انتخاب نام فرزند در بین والدین است که می خواهند بهترین و ناشناخته ترین نامی را برای فرزندشان انتخاب کنند که تا به حال کسی روی فرزندش نگذاشته است.

یاد فلسفه گذاشتن نام خودم که می افتم رضایت بیشتری از این انتخاب در من بوجود می آید.

از مادر که علت نامگذاریم را می پرسم ، ایشان می گویند دوستی داشتند که خیلی دوستش می داشتند و از پدرم که جویا می شوم ، می گویند برایشان تداعی نام بزرگوار، سیمین بهبهانی شاعره عزیزمان بوده است.

در تمام این سالها هم به شخصه خودم از داشتن اسم سیمین لذت و رضایت بسیاری داشته ام و ممنونم از هر دوی این عزیزان که نامی زیبا برایم انتخاب کردند.

به نظرم انتخاب درست و مناسب نام برای فرزند، یکی از هدیه های پنهان و اثر گذاریست که می توانند پدر و مادر به فرزندشان بدهند.