Menu
نویسنده مطلب : موژان سرداری

مطلب مورد بحث:

چمدانی از دروغ


یاد بسیاری از دروغ ها افتادم دروغ هایی که در قالب حقیقت ، چققققدر گران فروخته شده اند  و برچسب های ِارزشی زیبایی به خود گرفته اند. مثل “وجدان” .

یاد جمله ای میفتم: اگر نمی توانید دروغ بگویید ، وجدانش را بخوابانید
+دروغ هایی وجود دارند که بسیار دردناک تر تمایز یک حقیقت و دروغ هستند.