Menu
نویسنده مطلب : سمیرا خزفروش

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)


من در بازه ۶ماهه اول سال ۹۷ زیاد وقتم رو به متمم خوانی می گذروندم ما پراکنده. بعد از اون با افزایش مسئولیت های کاریم متمم خوانی به شدت کم رنگ شد.
من هر روز بسته با شیفت کاریم حتما ۱۵ تا ۲۰ دقیقه شبکه های اجتماعی رو چک میکنم و لذت می برم.
قرار من با خودم روزانه ۱۵ دقیقه مطالعه متمم هست همراه با نوشتن کامنت و بعد از اون گشت وگذار در شبکه های اجتماعی.

تاریخ پایان تعهدم : ۵ خرداد