Menu
نویسنده مطلب : علیرضا سودمند

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


همیشه از خودم می پرسم آیا اینکه می خواهی کاری بزرگ و منحصر بفرد برای آدمها کنی و در قبال اون مشهور شی ، ناشی از حس واقعی آدمیت و انسانیت و از این حرفهاست یا تنها تلاشی برای ارضای عقده های مانده در ناخوداگاه ام است؟تلاشی برای غذا دادن به عقده حقارت و قدرت؟

هرچند محصول بیرونی تلاشهایم با هر انگیزه پیدا و ناپیدا در کل تا حد زیادی در همین راستای خدمت بوده است ولی گاهی هجوم این آیا ها واقعا” گیرم میندازد و با گفتن اینکه” حالا انگیزه هر چی بوده،  لااقل ماحصل آن من را در مسیر آرزوهایم به جلو برده و ضرری به کسی نرسانده ” پاسخ و چالش در برابر این سوال را به تاخیر میندازم