Menu
نویسنده مطلب : مسعود شاکری

مطلب مورد بحث:

اثر مار کبرا - وقتی سیاست‌گذاری‌ها نتیجه‌ی عکس می‌دهند (+ محتوای تشویقی)


در زمان تحریم، دولت برای کاهش تورم شروع به فروش سکه و ارز با قیمت دولتی کرد تا نقدینگی را کاهش دهد. مردم شبها در کنار بانکها منتظر می ماندند تا صبح بتوانند سکه بخرند و آنها را نگه می داشتند تا به قیمت بالاتر بفروشند. این موضوع باعث کاهش سکه و ارز در بازار شد و قیمت آنها افزایش یافت و این افزایش قیمت سکه و ارز باعث افزایش قیمت دیگر کالاها شد و بالطبع باعث تورم بیشتر و کاهش ارزش پول شد.