Menu
نویسنده مطلب : علیرضا رضایی نسب

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


در بسیاری از موارد میشود سیستم یکی تصمیم گرفت و عمل کرد به این شرط که ملاحظات را کنار گذاشته و نگران آنها نبود. اما اگر این اتفاق نیفتد و در فرایند اتخاذ یک تصمیم تعلل ایجاد شود کم کم ملاحظات بیشتر و بیشتر پیش روی کرده و قدرت تصمیم گیری را سلب میکنند و اینجاست که سیستم دو به سرعت وارد عمل میشود و هزار دلیل برای عدم تصمیم گیری یا تصمیم به عدم اقدام تا اطلاع ثانوی را صادر میکند.

فرض کنید تصمیم دارید به دلیل بدقولی یکی از تامین کنندگان در تامین به موقع یک قطعه و تاثیر بدی که در فرآیند تولید گذاشته است آن را برای مدتی در لیست سیاه قرار داده و تا اطلاع ثانوی از آن تامین کننده خرید نکنید. این تصمیم میتواند از سر یک اقدام شهودی و سریع اتخاذ گردد اما ناگهان پای ملاحظات به میان آمده و شما را دچار تردید میکند و اینجاست که سیستم دو دخالت کرده و به احتمال زیاد شما را از تصمیمی که گرفته اید باز میدارد به این معنی که تصمیم به ادامه همکاری میگیرید. حال فرض کنید شما در ابتدای کار با این تامین کننده شرط کرده اید که در صورت عدم تامین به موقع قطعه به عنوان جریمه برای مدت سه ماه تامین کننده در لیست سیاه قرار میگیرد. با دخالت کردن سیستم دو شما از جریمه کردن صرف نظر میکنید و اگر این اتفاق چندین بار رخ دهد طبیعتاً شرطی که در ابتدای کار گذاشته اید بی خاصیت خواهد شد و تامین کنندگان از بابت تاخیر در تامین قطعات نگرانی نخواهند داشت چرا که میدانند جریمه ای در کار نیست.