Menu
نویسنده مطلب : ایمان ارجمند راد

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره موفقیت و برنامه ریزی: نقطه شروع


با سلام و احترام، در مورد فایل هفتم ( هدفگذاری) به نظرم میرسه واژه آرمان به جای آرزو شاید بیشتر توضیح دهنده منظور استاد باشد. چون آرمان دست نیافتنی است ولی آرزو یک هدف است با پشتوانه احساسی قوی که این پشتوانه احساسی قوی احتمال دستیابی به اون هدف رو بسیار افزایش میدهد. سپاسگزارم