Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

تاریخچه برند لویی ویتون و استراتژی قیمت گذاری محصولات لوکس


سلام

در دنیای کسب و کار هر چه بالاتر روی مثل کوهی بیشتر خودنمایی می کنی و افراد بیشتری تو را می بینند.هر چه بزرگتر شوی مثل افراد سالخورده خطر شکستگی استخوان و ترمیم دیرهنگام آن را احساس خواهی کرد و باید مراقب باشی زیرا تصمیمات تو دیگر تصمیمات کوچک نیستند و شاید یک اشتباه که در کسب و کارهای کوچک یک تجربه است ، می تواند آخرین اشتباه تو باشد. پس هر چه بزرگتر شوی از تو بیشتر انتظار دارند و بیشتر زیر ذره بین هستی ؛ بخصوص ذره بین دشمنان.