Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

تصمیم گیری شهودی | نقش انتخاب سوال کلیدی درست در تصمیم گیری بهتر


اگر کالای با کیفیت می خواهیم ، نباید از دست فروش ها خرید کنیم ، تجربه من هم در طول سالیان این را نشان داده  جز در موارد استثنایی که شما ذکر کردید.

گاهی اوقات علت خرید از دست فروشان وقتی دانشجو بودم و پول کافی نداشتم آگاهانه از دست فروش خرید می کردم ولی جز در موارد استثناء در حال حاضر خرید نمی کنم مگر به نیت کمک
یک بار در مترو خانمی کرم دست را با قیمت پایین تری می فروخت ، برام عجیب بود وقتی بررسی کردم متوجه شدم که تاریخ انقضاء آن تمام شده و مضخصات آن پاک شده بود. پس باید مراقب بود.