Menu
نویسنده مطلب : رضا ادنانی

مطلب مورد بحث:

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی


سوال یک

در روش leas  فعالیت و کار مستقیم فرد باعث ایجاد ثروت نمی شود در حالی که در روش خدمت رسانی ارزش از طریق کار و فعالیت مستقیم فرد بدون  در نظر گرفتن دارایی های شخص ایجاد می شود

سوال دو

شرکت های لیزینگی با قوانینی که دارند در واقع تا زمانی که فرد تمامی قسط ها را پرداخت نکند اتومیبل را به او نمی دهند می تواند گفت شبیه اجاره به شرط تملیک در حوزه مسکن عمل می کنند به همین دلیل نمی توان گفت ثرفا خدمت رسانی می کنند

سوال سه

موتورهای جستجوی اینترنتی قابلیت هایی را به کسب و کار ها  می دهند که دقیقا در هیچ کدام از دسته بندی ها جای نمی گیرد