Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

درباره دوستی: آیا هنوز باید با او دوست بمانم؟


یکی از مواردی که باعث استحکام دوستی می شود, نداشتن منافع مشترک می باشد.

بهترین دوستی ها زمانی شکل می گیرد که منافعی خاصی را دنبال نمی کنید ( بخصوص منافع مادی ) , شاید به همین دلیل بهترین دوستان من دوستان زمان تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی ام می باشند.در دوران تحصیل هدف بیشتر ما رسیدن به نقطه پایانی است و رقابت بین اول یا دوم بودن هم چون منافع خاصی در بر ندارد , آنقدر مهم نیست. صمیمی ترین دوست من هنوز کسی است که با هم برای اول بودن می جنگیدیم در دانشگاه نیز همین روند ادامه دارد.

متاسفانه در محیط کار بخصوص محیط هایی که امکان ارتقاء شغلی , مالی و پستی وجود دارد من دوستی ها را خیلی یکرنگ ندیدم اگرچه باز هم محیط های آموزشی و تحقیقاتی ازفضای بهتری برخوردارند.

در نهایت دوستی ها باید طبقه بندی شوند و هر کدام شرایط خاص خودشان را داشته باشند. نباید از همه آنها انتظار یکسانی داشت من نمی توانم از دوست خانوداگی همان انتظاری را  داشته باشم که از دوستم در محل کار.

دوستی تنها زمانی باید قطع شود که از مضر بودن آن یقین پیدا کنیم.