Menu
نویسنده مطلب : داود صادقی

مطلب مورد بحث:

فقط روزهایی که می نویسم | روایت‌هایی از زندگی، تنبلی،‌ کتاب، خواندن و نوشتن


زمانی که مسحور صدای سه تار از نوازنده محبوبم می گشتم  همان عیش را در همصحبتی با نوازنده اش متصور بودم ، ای کاش به همان بسنده می کردم.

حال به این فکر می کنم چگونه چنان نوایی از چنین انسانی برآید؟