Menu
نویسنده مطلب : مجید مرادی

مطلب مورد بحث:

خریدن یا ساختن؟ | مقدمه‌ای بر تعریف برون‌سپاری


تمرین و مشارکت در بحث
 یکی از مواردی که در زندگی شخصی در خصوص Make or Buy  مصداق دارند تعمیر لوازم خانگی است. بدیهی است این کار نیاز به تخصص دارد  و علاوه بر شاخص هایی که می توان به آن اشتاره نمود:
تخصص، در دسترس بودن فرد متخصص، فرصت لازم داشتن، در سایر امور مهم زندگی خللی ایجاد نشود و …