Menu
نویسنده مطلب : پرويز دارستان

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


برای من درکش سخته که کسی در زندگی اشتباه نکرده باشد. من این حرف لیناکس رو به گونه ای دیگر برای خودم تفسیر می کنم. ما یا زندگی را در اوج میان مایگی و بدون هیچ جسارت و ریسکی سر می کنیم و خیلی اشتباه نمی کنیم یا به غلط فکر می کنیم که اشتباه نکرده ایم. اگر جز هر کدام از این طیف ها باشیم قطعا چیز زیادی در چنته نداریم که به دیگران منتقل کنیم.

تنها کسی می تواند آموزگار خوبی باشد که از اشتباهاتش درس گرفته باشد. آنها را برای خود تحلیل کرده باشد و از طرفی جسارت ورود به عرصه های مختلف را نیز دارا بوده باشد.

اگر دقت کرده باشید آدمهایی که کتابهای کمی خوانده اند خیلی با قطعیت اظهار نظر می کنند. در همه جا هم اظهار نظر می کنند. آدمهایی  که کتاب نخوانده اند معمولا چیزی برای گفتن ندارند. آدمهایی هم که کتاب های زیاد خوانده اند فهمیده اند که چیز زیادی نمی دانند و از این رو فروتنانه اظهار نظر می کنند. خطرناک ترین آدم ها از نظر من طیف وسطی هستند که توهم دانستن دارند.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟