Menu
نویسنده مطلب : امیر عسگری

مطلب مورد بحث:

در جایگاه خواننده، چگونه کتاب می‌خوانیم؟


سلام

کتاب قلعه حیوانات

نوینده جرج اورول (۱۹۰۳-۱۹۵۰)

۱-یافتن پاسخ سوالات

نمره۷-به دلیل اینکه یکی از دوستانم این کتاب را معرفی کرده بود و می گفت خیلی به درد امروز ما می خورد و من می خواستم بدانم یک داستان مربوط به حیوانات چه طور به ما مر بوط می شود.

۲-پیش بینی گاک بعدی در هر مرحله از خواندن

نمره ۱۰– کتاب جذاب و پرکشش برای من آغاز شد بنابراین مدام در حال حدس زدن بودم که  در ادامه چه اتفاقی می افتد.

۳-استنتاج بر اساس آنچه خوانده ام

نمره۸-از اواسط داستان مدام نتیجه گیری می کردم و گاهی با جلو رفتن داستان می فهمیدیم نتیجه گیریم اشتباه بوده

۴-ایجاد ارتباط با تجربیات گذشته

نمره۶-بعضی شخصیتت های داستان آدم را به یاد گروه های مختلفی در جامعه  می انداخت. و گاهی هم متوجه رفتارهای خودم در گذشته می شدم.

۵-تسلیم متن شدن به لحاظ احساسی

نمره۹-به لحاظ حسی ارتباط خوبی با متن پیدا کرده بودم

۶-قضاوت لحظه به لحظه در مورد ادامه دادن یا ندادن متن

نمره۱۰-چون مجذوب داستان شده بودم هر لحظه شوق زیادی برای خواندن ادامه آن داشتم به طوری که کتاب را زمانی شروع کردم که وسط انجام کاری بودم ولی با خواندن فصل اول مجبور شدم تا انتهای آن را بخوانم.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟