Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها | استعدادیابی پیشرفته


یافتن استعداد درست مثل گنجی است که در زمین دفن شده است و کسی از وجود آن آگاه نیست .

پرورش  استعداد هم درست مانند خرج کردن گنج پیدا شده است .

برای یافتن آنچه که استعداد دارم و پرورش آنها و استفاده بهینه ااز آنها علاقه وافر دارم بویژه در حوزه منابع انسانی ، برخورد درست با کارکنان و … ، اثر گذار بودن کلام و ….

به همین جهت دنبال کردن این درس برایم جالب است. چرا که توانمند شدن سرمایه ای است که نه تنها تمتم نمی شود بلکه منجر به کسب ثروت نیز می شود. و هر وقت ماهی را از آب بگیری تازه است . برای هیچکدام از ما هم برای یافتن استعداد و پرورش آن دیر نیست.

همین الان یاد آن خانم روستایی افتادم که در سن حدود ۷۰ استعداد نقاشی ایشان کشف شد.