Menu
نویسنده مطلب : طاهره خباری

مطلب مورد بحث:

مال، دارایی و ثروت


در راستای یادگیری کریستالی در جستجویی که در اینترنت درباره کلمات مال، دارایی و ثروت کردم، به اصطلاح بازار دارایی فکری برخورد کردم.

بازار دارایی فکری یکی از بازارهای نوظهور فرابورس است که اولین بار در سال ۲۰۰۹ در امریکا (IPXI) و از سال ۱۳۹۱ در ایران و در راستای حفاظت از مالکیت فکری شکل گرفته.  بازار دارایی فکری قصد دارد دارایی معنوی و فکری را  ارزش گذاری کند. این بازار موجب کشف قیمت مناسب و فراهم کردن بستری برای انجام نقل و انتقال، انتشار و توزیع اطلاعات برای دارندگان حقوق مالکیت معنوی می شود. به طور کلی هدف این بازار ایجاد شرایط عادلانه و قانونمند برای نقل و انتقال انواع دارایی فکری است.

در قسمتی از درس به این نکته اشاره شده که دارایی، چون می‌تواند شامل برداشت‌ها و قضاوت‌های ذهنی ما هم بشود، عملاً‌ تا حدی به نگاه ناظر بستگی پیدا خواهد کرد. و از طرفی در ادبیات حسابداری رایج، دارایی، تنها به  اموال و حقوقی گفته می شود که دارای ارزش پولی باشد. به نظرم به دلیل اینکه هنوز برای “اعتماد کارکنان به مدیریت” ارزش گذاری پولی مشخصی صورت نگرفته، یک دارایی محسوب نمی‌شه، در حالیکه این ارزشگذاری پولی برای ایده های جدید تحت عنوان مالکیت معنوی و فکری صورت گرفته و به شکل قانون هم درآمده و در بازاری به نام بازار دارایی فکری حتی می توان آن را معامله هم کرد.