Menu
نویسنده مطلب : امیر پوررستمی

مطلب مورد بحث:

منظور از استعداد استقرا چیست؟ آیا شما در استقرا استعداد دارید؟


با سلام به دوستان متممی

این استعداد واقعا یکی از استعدادهایی که خلاقیت رو پرورش میده و باعث خلق ایده های جدید توسط توسعه مدلهای قبلی میشه. البته به نظر من چهارچوب و الگوی ذهنی فرد با این استعداد ، در نتیجه خروجی تاثیرگذاره. به این معنا که طبق تعریف انسانها شباهت چیزهای متفاوت رو با الگوی خودشون دسته بندی میکنند که به طور کلی ممکنه با الگوهای افراد دیگه متفاوت باشه.

برای مثال افراد ممکنه یک داستان انگیزشی رو بخونند یا بشنوند و بر اساس اصول  اولویت دار خودشون، مطلبی رو برداشت کنند.

با تشکر