Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 10: کاربرد سیستم OC


۱-پخش های مویرگی: آدم‌ها میل به راحتی دارند، بهترین فروشندگان هم چنین اند برای همین کمی که بازار یافتند انگیزه شان را از دست می دهند! ۲ اینکه آدم ها توانایی تطبیق پذیری بالایی دارند یعنی بعد از مدتی به جای آنکه دنبال درآمد بیشتر باشند دنبال این می روند که زندگی شان را با درآمد فعلی شان منطبق کنند! (می دانم این متناقض و تیغ دو دم است، یعنی می تواند توجیه OC باشد اما خوب به نظرم مهم است!)

۲- صاحبان کسب و کارهای کوچک: چون احتمالن توان رقابت اینها کمتر است! (مگر آنها که خاص اند)

۳- آنها که به دنبال کسب و کار زودبازده اند: فکر می کنم سیستم BC تا آموزه ها و خواسته هایش را منتقل کند و نیروها درک و هظم کنند و چرخه ی بازخورد آنها برگردد زمان می برد!