Menu
نویسنده مطلب : زهرا وفائیان (یک عاشقِ کتاب)

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


دوستان متممی سلام

تمرین اول 

فکر می کنم اساسا خود زندگی یک پروژه است.

پروژه زندگی ، شروع و پایان مشخصی دارد ، فقط ما از آن آگاه نیستیم. 

زندگی هر فردی منحصر بفرد و موقتی است. شاید همه ما نقاط مشترک زیادی در زندگی داشته باشیم ؛ همه ما روزی متولد شده ایم و روزی می میریم ، بیشتر ما دانشگاه می رویم ، شغل پیدا می کنیم ، به خیریه ها کمک می کنیم ، ازدواج می کنیم اما در نهایت اینکه چه رشته ای می خوانیم ، در کدام دانشگاه ، با چه کسی ازدواج می کنیم و… زندگی همه ما را منحصربفرد کرده است.

برای پروژه زندگی ؛ خروجی مشخص ، دقیق و منحصربفرد قابل تعریف است. اگرچه این خروجی ممکن است به تعداد آدم های روی زمین متنوع باشد اما می تواند وجود داشته باشد.

زندگی هر فردی یک فعالیت مستقل با هویت مستقل است که پرونده آن روزی برای همیشه بسته خواهد شد.