Menu
نویسنده مطلب : مهدی چابک

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | هدف گذاری اشتباه برای سیستمها


من از نرم افزار to do list مایکروسافت برای ثبت و ضبط برنامه های خودم استفاده میکنم.

اوایل که شروع کرده بودم به استفاده، خیلی خوب وظایف ثبت شده رو طبق اولویت بندی انجام میدادم و از تیک زدن کارهایی که باید انجام می شد احساس رضایت می کردم.

بعد از مدتی هدفم شده بود که صرفا با هر ضرب و زوری که هست تیک انجام وظیفه رو بزنم تا اینکه اون وظیفه رو به نحو احسن انجام بدم.

بنابراین کارها با کیفیت سابق انجام نمیشد. تصمیم گرفتم حتمن به جای صرفا تیک زدن از یادداشت کردن و کامنت گذاشتن هم استفاده کنم تا میزان کیفیت هم تا حدودی قابل سنجش باشه.