Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

پادشکنندگی (Antifragility) - قرارداد برای معادل یک واژه


همان روزی هم که این مطلب را برای اولین بار در متمم خواندم ، قدری به فکر فرو رفتم ولی همان پاد شکنندگی برایم بیشتر جذابیت داشت و موضوع را در ذهنم مختومه کردم . امروز که برای بار دوم این مطلب را خواندم و قرارمان در متمم این شد که : ((زین پس به جای واژه‌های زیبا و مانوس نظیر منعطف، نشکن و تاب آور، از واژه‌ی دشوار و نامانوس پادشکنندهاستفاده کنیم)
برای فهم بیشتر خودم سری به گوگل زدم و به جای جستجو در عبارات ، سری به تصاویر گوگل زدم که این دو تصویر خیلی به دلم نشست و احساس کردم که نوشته متمم با دیدن این دو تصویر کاملا به ذهنم نشست و جا افتاد. به همین خاطر با شما هم این دو تصویر را در اینجا به اشتراک می گذارم ، تا چه افتد و چه در نظر آید .

پادشکنندگی (Antifragility) - قرارداد برای معادل یک واژه

پادشکنندگی (Antifragility) - قرارداد برای معادل یک واژه

همانطور که مشاهده می کنید اگر با آن چکش ویا شمشیروسطی به دو جسم سمت راست هر کدام از این دو تصویر ضربه ای بزنیم نه تنها نمی شکنند بلکه ممکن است بهتر هم به نظر آیند و عکس آن هم لیوان شیشه ای و فنجان چینی است که در اشارتی خواهد شکست .