Menu
نویسنده مطلب : سمیرا سلطانی

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


خیلی وقت‌ها به خاطر ترس از دست دادن ارتباط با دوستانی که خاطره‌های مشترکی با آنها داریم اما حرف مشترک کمی داریم، سعی می‌کنیم کمتر افکار متفاوت خود را به اشتراک بگذاریم. مثبت و منفی بودن این ترس به اهمیت آن افراد در زندگی ما و میزان تفاوت آنها با ما برمی‌گردد. گاهی می‌توان این کار را منفی ارزیابی کرد چون جسارت ما را در امتحان روش‌های جدید زندگی کم می‌کند. گاهی مثبت است چون کانال افکار متفاوت با روش فکری ما که می‌تواند منبع ایده‌های جدید باشد، به طور کامل بسته نمی‌شود.

در سرمایه‌گذاری ترس از دست دادن می‌تواند به ما کمک کند تا برنامه‌ریزی عاقلانه‌تری داشته باشیم اما اگر فقط باعث شود از شاخه‌ای به شاخه‌ای بپریم و به دنبال مسیر کاملا بی خطر بگردیم( که تقریبا وجود ندارد) از تبعات منفی است.