Menu
نویسنده مطلب : نرگس فتوحی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


توصیه ها کاربردی هستند من از بین آنها مطالعه در زمان و مکان مشخص و نت برداری را تا به حال اجرا نکرده ام مخصوصا در اجرای نت برداری کاغذی خیلی تنبل و مقاومم. به راه حل های اجرایی این دو تا فکر می کنم و تصمیم و تجربه ام را اینجا به اشتراک می گذارم