Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری کریستالی - ماجرای دروغ و فریب


کریستال مارشملویی من:

چند سال پیش کلیپی از آزمایش مارشملو دانشگاه استنفورد دیدم. که اثبات کرده بود کودکانی که در برابر وسوسه خوردن مارشملو به مدت ۱۵ دقیقه به امید دریافت یک مارشملوی دیگر مقاومت کرده بودند در آینده انسان های موفق تری می شوند.

بعد از یک مدت در یکی از ویدیو های مکتبخونه ( علوم اعصاب شناختی / دکتر حامد اختیاری) با اصطلاح مهارت Self-control آشنا شدم که یکی از مهارت های کلیدی موفقیت محسوب می شود.

بعد کتاب “تنها راز موفقیت”  را خواندم که مثال های عمیق تری زده بود. مثلا اینکه اگر کودکی کار اشتباهی انجام دهد. شما یا بلافاصله تنبیه اش می کنید (بخوانید خوردن مارشملو) یا مثل همون تست دانشگاه استنفورد سعی می کنید رفتاری رو انجام دهید که نگاه بلند مدت داشته باشد.

یا به جای خریدن اتومبیل با حقوق ماهانه ( خوردن مارشملو) سعی کنید که همان پول را جایی سرمایه گذاری کنید و از سود آن سرمایه چیز های هزینه زا مثل ماشین بخرید.