Menu
نویسنده مطلب : فهیمه تجلی

مطلب مورد بحث:

راه‌اندازی سیستم اعتبار اجتماعی در چین


درود به متممی های عزیز:

من احساس می کنم در بستر عزت نفس خیلی از رفتارهای اخلاقی ما رو به بهبودی می رود و در کنار آن رفتارهای عمومی و اجتماعی ما بهتر می شود حال با برگذاری این سیستم باعث ایجاد یک رفتار اجباری می شود که اگر قرار باشد که فردا در یک موقعیت اجتماعی قرار بگیری باید امتیاز بالای اجتماعی داشته باشی که این خودش مسئله ساز می شود و خیلی از تجربه هایی که لازمه رشدمان هست از دست می دهیم و فرهنگ دیگری غالب می شد که مراقب تمام ریز رفتارها باشی و اگر امکانش نباشه از خیلی چیزها محروم می شوی . عده ای هستند که این سیستم رو برنامه ریزی می کنند و عده ای دیگر هم هستند که دور زدن این سیستم رو برنامه ریزی می کنن