Menu
نویسنده مطلب : کاظم اقبالی

مطلب مورد بحث:

زمانی برای نگرانی | چگونه نگرانی از آینده را کمتر کنیم؟


نمیدونم حالا چرا این موضوع غیر مرتبط رو اینجا مینویسم.

 

من یه مشکلی با نگرانی و موضوعات دیگه دارم،خیلی از مطالبی که مطالعه میشه و وقت گذاشته میشه،با توجه به اینکه موضوعات طرح شده در هر حرفه ای خیلی زیاده ،حتی با اختصاص وقت زیاد هم نمیشه حتی در یک شاخه علمی به مهارت خوبی دست پیدا کرد،موضوعات فرار هستند،شاید من با بقیه فرق میکنم،دقیقا زمانهایی احساس میکنم رشدی حاصل شده و بینش و دانش خوبی کسب کرده ام،بعد از گذشت مدتی و درگیری با نگرانیهای زندگی ،اون موضوعات و اون بینش تا حد زیادی از ذهن پاک میشن .

 

همین موضوع نوشتن هم بعید میدونم افراد زیادی بصورت مداوم انجام دهند و بعد از مدتی گستره موضوعات باعث میشه مطالب قبلی به فراموشی سپرده شوند.