Menu
نویسنده مطلب : نریمان درافشان

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


یک ناشر با زمینهٔ کاری ادبیات داستانی

عضو کلیدی: نویسندگان یا مترجمان، ویراستاران و فرایند انتشار کتاب (چه چاپخانه برای نشر کاغذی و چه آماده‌سازی برای نشر دیجیتال)

نقاط اهرمی: ۱-ایجاد یک سیستم اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی مناسب و موثر برای خوانندگان، تا به موقع در جریان انتشار کتابی قرار بگیرند. همچنین کانال‌های ارتباطی‌ای برای بازخوردگیری از مخاطب وجود داشته باشد تا به سلیقهٔ خواننده نزدیکتر شوند، نه اینکه تنها در نمایشگاه‌های کتاب امکان ارتباط و صحبت باشد. ۲-داشتن نشریه یا سایتی که در آن اخبار جانبی کتاب‌های منتشر شده و در دست انتشار پوشش داده شوند، همچنین ارائه اطلاعات بیشتر دربارهٔ دست‌اندرکاران آن کتاب‌ها. به این ترتیب مخاطب دلیلی دائمی برای سر زدن به سایت دارد و حتی با کارهای دیگر هم ممکن‌ است آشنا شود. ۳- برنامه‌های حضوری‌ای مانند داستان‌خوانی و مراسم رونمایی و امضای کتاب‌های تازه‌ چاپ شده

نقاط مرزی: ۱- سایت ناشر، ۲-طرز رفتار بخش اطلاع‌رسانی، ۳- تعریفی که کتابفروش‌های فروشگاه‌های مختلف دربارهٔ کتاب انجام می‌دهد و ۴- شیوهٔ برخورد کادر اجرایی در نمایشگاه‌ها ۵- اخبار و حاشیه‌ها دربارهٔ نویسندگان و مترجمین (به دلیل تاثیری که در وضعیت استقبال از آثار دارند.) ۶- کیفیت حروف‌چینی و صفحه‌آرایی و طراحی جلد و کیفیت کاغذ و صحافی