Menu
نویسنده مطلب : مهدیه رحیمی

مطلب مورد بحث:

شناسایی نیاز مشتری | کشف نیاز مشتری گام اول فروش است


بسته های بی نهایت اپراتورهای مخابراتی که با پرداخت هزینه ماهیانه مشخص می توانند به صورت نامحدود (با رعایت مصرف منصفانه) از خدمات پایه اپراتورها استفاده کنند.
ترس از دست دادن در آینده: معمولا در تبلیغات این نوع محصولات اعلام می دارند که به مدت محدود ارائه می شود. به همین دلیل افراد برای اینکه این فرصت را از دست ندهند اقدام به خرید آن می نمایند.
تقلید از دیگران (همسایه‌ام خریده پس باید بخرم!):  امکان دارد که در گروه های دوستی خرید و راضی بودن یکی از اعضای گروه مشوقی برای سایرین باشد.
امید کسب منافع آتی: برخی از اپراتورها به ازای خرید این بسته ها هدایای دیگری نیز در هنگام اتمام مدت زمان بسته به مشترکین خود ارائه می دهند. در چنین بازاری امکان دارد این انگیزه نیز برای کاربران ایجاد شود.
علاوه بر آن برخی از افراد برای تامین منافع خود شبکه ارتباطی گسترده ای دارند که این مورد نیازمند یک بستر مخابراتی مناسب برای برقرار و حفظ ارتباطات آن ها به حساب می آید. بنابراین این سرویس را بستری برای تامین منافع خود می دانند.
ارضاء حس امنیت: اینکه بتونی بدون محدودیت از سرویس استفاده کنی تا حدودی احساس امنیت به مشترکان سرویس می دهد.
عشق به خانواده: برای افرادی که در طول روز عشق خود را با مکالمات تلفنی، پیام کوتاه و یا شبکه های اجتماعی به خانواده خود ابراز می نمایند، این انگیزه نیز می تواند وجود داشته باشد.
لذت شخصی: ایجاد بستر مطمئن برای برقراری ارتباط فکر کنم همراه با لذت شخصی می باشد.
به عنوان یک خرید لوکس: معمولا هزینه این بسته ها زیاد نیست و فکر نمی کنم به عنوان یک خرید لوکس بتوان آن را در نظر گرفت.