ناصر زاهدی - استعدادیابی: تسلط بر انگشتان usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : ناصر زاهدی

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: تسلط بر انگشتان


یکی از کارهایی که استعداد کار با انگشتان دست مهم توی اون بنظر من نواختن سازهای موسیقی هست و تسلط بر انگشتان مستقیما در نواختن بهتر تاثیر گذاره.

یکی دیگه از کارها ساخت مصنوعات چوبی و کابینت هست که کار با ابزار و وسایل مختلف توی این کارها مهم تر هستش.