Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

تا بیست و دو سالگی: برای والدین به نفع نوجوانان!


همیشه این قلم دلنشین را دوست‌ داشتم.

قلمی که نگاهش همیشه از جنس روابط و نگرش‌های انسانی بوده و اینکه چطور این روابط و نگرش‌ها امروز، به دنیای ما به دنیای ما شکل داده و به این شکل‌ها رنگ زده.

شاید امروز باید مصراع معروف «همدلی از همزبانی بهتر است» را به این صورت بخوانیم «همدلی با همزبانی ممکن است»

به لحاظ روانشناسی هم می‌توان از این جمله دفاع کرد چون خیلی‌ها معتقدند که فرآیند اندیشه ما با زبان آغاز می‌شود و بسیاری بر این باورند که ما احساسات خود را تحریک می‌کنیم و احساسات ما یک پاسخ به محرک‌های بیرونی نیستند و درواقع پاسخی به برداشت و گفتگوی درونی هستند که آن محرک بیرونی در ما ایجاد کرده است.

این تلاش برای همزبان کردن دو نسلی که شاید خیلی از ورودی‌های ذهنی‌شان با هم تفاوت داشته و در دو محیط متفاوت زیسته‌اند (هرچند که جغرافیای مشابهی را به عنوان سرزمین‌شان معرفی می‌کنند)، شاید بهترین تلاش برای ایجاد همدلی بین این نسل‌ها باشد.

به قول جمله‌ای که بارها همه ما در رادیو مذاکره و رادیو متمم شنیده‌ایم:
to Understand is to Forgive
به عبارتی، اگر ما داریم نسلی را محکوم می‌کنیم، احتمالاً به این معناست که آن نسل را نفهمیده‌ایم و برای اینکه روزی این فهمیدن اتفاق بیفتد باید قدم اول را با همزبان شدن با آن نسل برداریم.

 

بی‌نهایت از این متن لذت بردم

بابت تک تک کلمات این متن سپاسگزارم

 

با امید بهترین‌ها برای شما تیم ارزشمند متمم و استاد محمدرضا شعبانعلی عزیز که رنگ تازه‌ای با معرفی مصداق‌های جدید به اندیشه‌های کهن می‌زنید