Menu
نویسنده مطلب : مومنی

مطلب مورد بحث:

نکاتی در مورد دسته بندی فایلها و فولدرها در کامپیوتر و موبایل


پیشنهاد می کنم برای پوشه هایی که ایجاد می کنیم با استفاده از Properties شکل مرسوم فولدر را نیز تغییر دهیم و از حالت یک پوشه زرد رنگ خارج کرده و بسته به اهمیت آن پوشه شکلهای مختلف برای آن استفاده کنیم. دسترسی را راحت تر می کند.

همچنین فایل را با تاریخ آخرین ویرایش ذخیره کنیم. (امکانات کامپیوتر هم به ما تاریخ تغییرات ایجاد در فایل یا پوشه را نشان میدهد)