Menu
نویسنده مطلب : علیرضا جاهد

مطلب مورد بحث:

هنر استعفا فراتر از نوشتن نامه استعفا است (فایل صوتی + دانلود نسخه pdf)


سامان عزیز.

خواستم بگویم که من استعفای بد هم داشته ام. بگونه ای که حاضر شدم  از دو ماه حقوق معوقه ام چشم بپوشم و در یک روز تصمیم به عدم ادامه کارم گرفته و با یک ایمیل اعلام عدم همکاری بکنم. یادآوری اش هم اذیتم میکند.  این استعفا در یک شرکت شبه دولتی که از نظر من بدترین جا برای کار هستند، اتفاق افتاد

یک استعفا هم داشتم که  مدیر در رفتاری عجیب، در خداحافظی آخر برایم ارزوی عدم موفقیت و برگشت دوباره به مجموعه شان را کرد. در حالیکه در آن شغل نیز، تا آنجاییکه از دستم بر می آمد، و تجربه و سوادم یاری میداد، حرفه ای رفتار کرده بودم.  در سالهای بعد، فرصت پیش آمد تا اشتباهش را گوشزد کنم. و این تجربه در یک محیط دولتی پیش آمد.