Menu
نویسنده مطلب : نسرین سجادی

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری و یادگیری کریستالی - قسمت پنجم


یادگیری کریستالی و بازی پازل مرا به یاد حل جدول “سود و کو” انداخت.
هم کلاسی ای داشتم این نوع جدول را سریع حل می کرد و برای من که تازه با سود و کو آشنا شده بودم و برای حل آن، همه ی عددهای ۱ تا ۹ را به صورت ریز در خانه های خالی می نوشتم تا به عدد درست برسم، تعجب آور بود. (بیشتر وقتها هم به خاطر شلوغ شدن جدول از آن همه رقم، به عددهای درست نمی رسیدم)
الان که فکر می کنم می بینم من به آن همه عدد و اطلاعات نیازی نداشتم و فقط باعث سردرگمی، خستگی و رها کردن جدول می شد. این را شاید بشود به انبوه اطلاعات غیر مرتبطی که مغز دریافت می کند، تعمیم داد.
فکر می کنم حل جدول سود و کو شبیه حل پازل باشد. من یاد گرفتم تجمع چند عدد کنار هم، مهم تر از عددهایی هستند که در کل جدول به صورت پراکنده قرار گرفته شده اند. یاد گرفتم بین عددهای هر سطر و  هر ستون، ارتباط عددی مناسبی پیدا کنم و اگر ارتباطی وجود نداشت، سریع آن را رها کنم. هم چنان که محمدرضا شعبانعلی در مورد قطعه های مرتبطِ پازل و یادگیری کریستالی به روشنی توضیح داد.