Menu
نویسنده مطلب : متین قائدی

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل ذهنی


یکی از مسائلی که من در زندگی شخصی و کاری ام با آن در گیر بودم ، نحوه نگاهم به موفقیت و شکست و شخصی سازی مسائل به خصوص در زمان شکست خوردنم در هر کاری بود.این مدل سازی که در ذهن من شکل گرفته بود به مرور بر روی کاهش عزت نفس ام تاثیر میگذاشت.

در یکی از بخش های کارگاه عزت نفس متمم مطلبی درج شده بود که خیلی در تغییر نگرش من و اصلاح مدل ذهنی ام در موردی که اشاره شد تاثیر گذاشت ، در آنجا اشاره شده بود که اگر ما احساس کنیم که موفقیت مان ناشی از هوش بالای ماست ، پس از هر با شکست اعتماد به نفس و باور خود را ازدست میدهیم.

اما اگر موفقیت خود را ناشی از تلاش خود بدانیم ، هر موفقیتی به ما انرژی بیشتری میدهد و هر شکستی یک یادآوری است که باید بیشتر تلاش کنیم.